Loading

Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

Γενικοί όροι και πληροφορίες 

Η παρούσα δικτυακή πύλη www.sparkrental.gr καλούμενη στο εξής ιστότοπος, έχει δημιουργηθεί και αποτελεί κυριότητα της εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΤΡ.-ΣΩΠΙΑΔΗΣ Γ. Ο.Ε» καλούμενη στο εξής εταιρία. Η εταιρία μας έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, με έδρα στη Θεσσαλονίκη και ΑΦΜ 800769126 ΔΟΥ Καλαμαριάς. Σκοποί της εταιρίας μας είναι μεταξύ άλλων η προώθηση και η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών ενοικίασης οχημάτων μέσω διαδικτύου, καθώς και η προώθηση, έκθεση, διαφήμιση και διάθεση προϊόντων που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων διαδικτυακά.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου, το σύνολο των πληροφοριών, των στοιχείων και των απεικονίσεων που αναρτάται όπως επίσης και το λογισμικό και οι εφαρμογές συμπεριλαμβανομένου του εικαστικού μέρους που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία και τη διαχείριση του ιστότοπου, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), που – ενδεικτικά – περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, ήχους κλπ. (εφεξής περιεχόμενο) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας μας ή των αντίστοιχων δικαιοπαρόχων και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο.

H εταιρία μας διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού.

Το περιεχόμενο του ιστότοπου διατίθεται στους επισκέπτες/ χρήστες του για προσωπική χρήση. Το περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση της εταιρίας. Μετά την αποδοχή των όρων χρήσης, επιτρέπεται η μη εμπορική χρήση και η αναπαραγωγή του, ολική ή μερική, με την προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο προϊόν είναι ελεύθερα διαθέσιμο στη συνέχεια μέσω του Διαδικτύου ή άλλου πρόσφορου μέσου και συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του ιστοτοπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου του παρόντος ιστότοπου, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Κάθε χρήστης του ιστότοπου οφείλει να χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες πληροφορίες αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με την προορισμένη χρήση τους δηλαδή για τη ολοκλήρωση της υπηρεσίας που έχουν επιλέξει μέσω του ιστότοπου και να απέχει από οποιαδήποτε απόπειρα ή ενέργεια αναπαραγωγής, ιδιοποίησης, αντιγραφής, αλλοίωσης, τροποποίησης και εν γένει μη εξουσιοδοτημένης χρήσης αυτών άλλως χρήσης που δεν εξυπηρετεί την προοριζόμενη χρήση τους.

Το σύνολο των σημάτων και των διακριτικών γνωρισμάτων, είτε είναι κατοχυρωμένα είτε όχι, που αναρτώνται ή/ και γνωστοποιούνται στον ιστότοπο ανήκουν στην εταιρία ή στους Τρίτους Παρόχους στους οποίους αναφέρονται ή/ και στους δικαιοπαρόχους αυτών. Κάθε χρήστης οφείλει να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια χρήσης, εκμετάλλευσης, ιδιοποίησης, αλλοίωσης και εν γένει μη εξουσιοδοτημένης χρήσης των διακριτικών γνωρισμάτων αυτών καθώς και από οποιαδήποτε απόπειρα παραπλάνησης του κοινού σχετικά με τον πάροχο του περιεχομένου, δικαιούχο των ανωτέρω δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τους παρόχους των υπηρεσιών ή/ και την ταυτότητα του διαχειριστή του ιστότοπου.

Ρητώς διευκρινίζεται προς άρση κάθε τυχόν αμφισβήτησης ότι οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν ή και να εκμεταλλευτούν τις πληροφορίες και τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του ιστότοπου από την εταιρία ή/και Τρίτους Παρόχους για εμπορικό σκοπό, π.χ. για την παροχή αντιστοίχων ή άλλων υπηρεσιών προς τρίτους με ή χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα.

Όλες οι υπηρεσίες που διατίθενται προς πώληση από την εταιρία μέσω του ιστότοπου παρέχονται σύμφωνα με τους εκάστοτε γενικούς ή και ειδικούς όρους που διέπουν την κάθε υπηρεσία και τους οποίους κάθε χρήσης του ιστότοπου προαπαιτείται να διαβάσει και να αποδεχθεί πριν την ολοκλήρωση της αγοράς/παραγγελίας του.

Παρεχόμενες πληροφορίες και προϊόντα – περιορισμός ευθύνης

Η εταιρία δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στον ιστότοπο της, τόσο όσων αφορά στην ύπαρξη ουσιωδών χαρακτηριστικών, που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν που διαθέτει όσο και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν στις παρεχόμενες από το ηλεκτρονικό κατάστημα της υπηρεσιών υπό την επιφύλαξη τυχών τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας του ιστοτόπου από λόγους ανωτέρας βίας. Η εταιρία δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιαστούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στο δικτυακό τόπο και κατά τη διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης, ουδεμία ευθύνη έχει η εταιρία για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/ και υπηρεσίες ή /και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Υποχρεώσεις χρήστη

Οι χρήστες του ιστοτόπου αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν αυτόν για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις, παραβιάζει οποιανδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία, προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων.

Ασφάλεια

Όπως προαναφέρθηκε, η εταιρία μας αναγνωρίζει ως ζήτημα ύψιστης σημασίας την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια του ιστότοπου επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους.

Ειδικότερα:

  • Εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των Προσωπικών σας Δεδομένων

Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς δεδομένων, χρησιμοποιούμε πρωτόκολλο κρυπτογράφησης (SSL)

  • Ελεγχόμενη πρόσβαση

Η πρόσβαση στα συστήματα του ιστοτόπου ελέγχεται από firewall, το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους πελάτες / χρήστες απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της εταιρίας.

  • Κρυπτογράφηση

Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού. Ο ιστότοπος αποκρυπτογραφεί πρώτα τις πληροφορίες που λαμβάνει χρησιμοποιώντας κλειδί και στη συνέχεια τις επεξεργάζεται.

Απόρρητο συναλλαγών – δήλωση εμπιστευτικότητας

Η τήρηση του απόρρητου είναι αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη / μέλος του ιστότοπου είναι εμπιστευτικές και η εταιρία μας έχει λάβει όλα τα μέτρα προστασίας ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό, ως μέτρα προστασίας ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας.

Η εταιρία δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Στην περίπτωση που η εταιρία μας χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.

Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

Προσωπικά δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα και στοιχεία των xρηστών του ιστοτόπου τηρούνται σε αρχείο από την εταιρία μας, η οποία θα τα επεξεργάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, για τον σκοπό τόσο των υπηρεσιών που παρέχει, όσο και άλλων προωθητικών ενεργειών που τυχόν πραγματοποιήσει στο μέλλον. Η εταιρία μας, όπως προαναφέρθηκε, έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να επεξεργάζεται, συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασής τους, τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών για προωθητικές ενέργειες ή και πωλήσεις εξ αποστάσεως που πραγματοποιεί η ίδια ή/ και συνδεόμενες με αυτήν επιχειρήσεις. Ο Χρήστης αποδεχόμενος τους παρόντες όρους παρέχει την ρητή συγκατάθεσή του στην εταιρία μας για την τήρηση του ανωτέρω αρχείου και την χρήση και επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασης, των προσωπικών του δεδομένων για τους ανωτέρω σκοπούς καθώς και για την χρήση των στοιχείων επικοινωνίας του και των προσωπικών δεδομένων και εν γένει των πληροφοριών που της γνωστοποιεί για την αποστολή προωθητικών μηνυμάτων σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει η εταιρία μας και οι συνδεόμενες με αυτήν επιχειρήσεις, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί καταχώρησης στο μητρώο του άρθρου 11 του Ν. 3471/2006 κατόπιν ρητής δήλωσής του. Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να ανακαλέσει μονομερώς οποτεδήποτε το ως άνω δικαίωμα της εταιρίας μας με έγγραφη δήλωσή του προς αυτή απευθυντέα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@sparkrental.gr.

Ο Χρήστης παρέχει με την αποδοχή των παρόντων όρων τη συγκατάθεσή του προς την εταιρία μας να γνωστοποιήσει σε οποιαδήποτε δημόσια διοικητική ή δικαστική αρχή αιτηθεί σχετικά τα προσωπικά στοιχεία συμπεριλαμβανομένων στοιχείων επικοινωνίας και ταυτοποίησης καθώς και τα δεδομένα κίνησης και θέσης και το ηλεκτρονικό στίγμα εισόδου και χρήσης του συστήματος της εταιρίας μας.

Η εταιρία μας δύναται να τηρεί αρχείο καταγεγραμμένων συνομιλιών προς απόδειξη ή/ και ασφάλεια συναλλαγών ή/και ταυτοποίηση των χρηστών. Το αρχείο αυτό τηρείται για μέγιστο χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Γλώσσα – Εφαρμοστέο δίκαιο

Το σύνολο των όρων που διέπουν τις σχέσεις του Χρήστη με την εταιρία μας, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο παρόν καθώς και οι όροι των ασφαλιστηρίων συμβολαίων των συνεργαζομένων με την εταιρία μας ασφαλιστικών επιχειρήσεων συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Οι σχέσεις μεταξύ εταιρίας και Χρηστών καθώς και μεταξύ αυτών και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων τα προϊόντα των οποίων προμηθεύονται μέσω του ιστότοπου διέπονται και ερμηνεύονται δυνάμει του Ελληνικού δικαίου. Αρμόδια για την επίλυση των δικαστικών διαφορών ορίζονται τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.