Loading

Όροι Ενοικίασης

Με το συμφωνητικό αυτό η εταιρεία Τριανταφυλλίδης Τρ. – Σωπιάδης Γ. Ο.Ε. στο εξής Spark εκμισθώνει στον υπογράφοντα Μισθωτή το Αυτοκίνητο που αναγράφεται στο παρόν (περιλαμβανομένου και οποιουδήποτε αυτοκινήτου που αντικαθιστά αυτό) σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες καθώς και με εκείνους που αναγράφονται και στην εμπρός πλευρά του, τους οποίους αποδέχεται πλήρως ο Μισθωτής.

1. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Ο Μισθωτής παρέλαβε το Αυτοκίνητο, το οποίο εξέτασε και βρήκε της απολύτου αρεσκείας του, σε άριστη κατάσταση, κατάλληλο για την
χρήση και τον σκοπό τον οποίο μισθώνει. Ο Μισθωτής υποχρεούται να επιστρέψει στην Spark το αυτοκίνητο και όλα τα έντυπα, εργαλεία και εξαρτήματα που το
συνοδεύουν, στην κατάσταση που το παρέλαβε, και στον τόπο και χρόνο που καθορίζεται με το παρόν. Στην αντίθετη περίπτωση και μετά την πάροδο του συμφωνημένου χρόνου ο Μισθωτής θα έχει την υποχρέωση να καταβάλλει στην Spark την κανονική χρέωση για αποζημίωση χρήσεως καθώς και αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική ζημία της. Η Spark διατηρεί το δικαίωμα να επανακτήσει την κατοχή και χρήση του αυτοκινήτου οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση και χωρίς την συγκατάθεση του Μισθωτή, αλλά με έξοδα αυτού, από οποιοδήποτε και με οποιοδήποτε μέσο, σε κάθε περίπτωση που κατά την κρίση της υπάρχει κίνδυνος ζημίας ή απώλειας του αυτοκινήτου καθώς και κίνδυνος μη εισπράξεως της αποζημίωσης χρήσεως και κάθε άλλης οφειλόμενης αποζημίωσης. Η Spark έχει
το δικαίωμα εκτός από την παραπάνω περίπτωση να επανακτήσει την κατοχή και χρήση του Αυτοκινήτου εάν και εφ’ όσον αυτό χρησιμοποιήθηκε ή χρησιμοποιείται
κατά παράβαση των όρων του παρόντος συμφωνητικού ή του προκαθορισμένου χρόνου μίσθωσης.

2. ΚΛΟΠΗ, ΖΗΜΙΕΣ κτλ.: Ο Μισθωτής έχει την υποχρέωση να αποζημιώσει την Spark καθώς και κάθε τρίτον σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή ζημίας του Αυτοκινήτου ή τρίτων (συμπεριλαμβανομένων και των συνεπιβατών του) καθώς και να καταβάλλει κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί η Spark. Ειδικότερα: α) Ο Μισθωτής
ευθύνεται για όλες τις ζημίες που έχει προκαλέσει στο Αυτοκίνητο ή σε τρίτους εάν έχει παραβεί τους όρους χρήσης του αυτοκινήτου ή οδήγησε αυτό κατά τρόπο
παράνομο ή αντίθετο από όσα προβλέπονται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, β) Ο Μισθωτής ευθύνεται για την μερική ή ολική κλοπή ή απώλεια του
αυτοκινήτου, εκτός εάν η Spark έχει απαλλάξει τον Μισθωτή από την ευθύνη για ολική κλοπή ή απώλεια Αυτοκινήτου. Η απαλλαγή αυτή ισχύει εφόσον ο Μισθωτής
έχει ήδη αποδεχτεί κατά την έναρξη της μίσθωσης την ημερήσια χρέωση και του όρους για την ‘’Κάλυψη Κλοπής’’ (ΤΡ) του Αυτοκινήτου και την ‘’Απαλλαγή
Ευθύνης’’ (CDW), όπως οι όροι αυτοί ερμηνεύονται στον επίσημο τιμοκατάλογο της Spark βάζοντας την μονογραφή του στα αντίστοιχα τετράγωνα με την ένδειξη
‘’Δέχομαι’’ στην εμπρός πλευρά του παρόντος συμφωνητικού και εφόσον ο Μισθωτής είχε λάβει όλες τις προφυλάξεις προς αποτροπή της ολικής κλοπής ή
απώλειας του Αυτοκινήτου και χρησιμοποίησε αυτό σύμφωνα με τους όρους του παρόντος συμφωνητικού. Ρητά συμφωνείται ότι η κλοπή ή η απώλεια τμημάτων,
εξαρτημάτων ή και εξοπλισμού (μερική κλοπή) του Αυτοκινήτου δεν καλύπτεται από την παραπάνω αποδοχή ‘’Κάλυψης Κλοπής’’ (ΤΡ) και ‘’Απαλλαγής Ευθύνης’’

(CDW). γ) Ο Μισθωτής ευθύνεται γι κάθε ζημία ή απώλεια του Αυτοκινήτου συνέπεια σύγκρουσης ή πυρκαγιάς, εκτός εάν ο Μισθωτής έχει αποδεχτεί τον όρο ‘’Απαλλαγής Ευθύνης’’ (CDW) βάζοντας την μονογραφή του στο αντίστοιχο τετράγωνο με την ένδειξη ‘’Δέχομαι’’ στην εμπρός πλευρά του παρόντος συμφωνητικού και καταβάλλοντας την αντίστοιχη ημερήσια χρέωση. Η παραπάνω αποδοχή ‘’Απαλλαγής Ευθύνης’’ (CDW) δεν απαλλάσσει τον Μισθωτή, εάν το Αυτοκίνητο δεν χρησιμοποιήθηκε σύμφωνα με τους όρους του παρόντος συμφωνητικού και ειδικότερα σύμφωνα με τους όρους χρήσης (άρθρο 4) του παρόντος. Ακόμα και στην περίπτωση που ο Μισθωτής έχει αποδεχτεί ‘’Απαλλαγή Ευθύνης’’ υπάρχει ελάχιστη χρέωση για την αποκατάσταση του κόστους της ζημίας, όπως αυτή καθορίζεται από τον επίσημο τιμοκατάλογο της Spark ή αναγράφεται στην εμπρός πλευρά του παρόντος, εκτός εάν ο Μισθωτής έχει αποδεχτεί την ‘’Πλήρη Απαλλαγή Ευθύνης’’ (FDW), δεν καλύπτει ζημίες που προξενήθηκαν: 1) στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου εάν αυτό οδηγήθηκε σε δρόμους μη ασφαλτοστρωμένους ή στο άκρο των δρόμων (ρείθρο). 2)Στα ελαστικά και στους
τροχούς του Αυτοκινήτου. 3) κατά την διάρκεια φόρτωσης, εκφόρτωσης ή μεταφοράς του Αυτοκινήτου σε πλοία ή τρένα ή άλλα μεταφορικά μέσα χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Spark.

3. ΧΡΕΩΣΕΙΣ: Ο Μισθωτής θα καταβάλλει στην Spark κατά την λήξη μίσθωσης, εκτός από την περίπτωση α) που θα προκαταβάλλεται, τα παρακάτω ποσά. α) την
ημερήσια πάγια αποζημίωση χρήσης για όλη την διάρκεια της μίσθωσης του Αυτοκινήτου, β) Τα χρηματικά ποσά που αντιστοιχούν στο μίσθωμα των διανυθέντων χιλιομέτρων με το Αυτοκίνητο κατά την διάρκεια της μίσθωσης βάσει της κατά χιλιόμετρο καθοριζόμενης τιμής μονάδος, όπως προβλέπεται στον επίσημο τιμοκατάλογο της Spark. Ο αριθμός των διανυθέντων χιλιομέτρων υπολογίζεται σύμφωνα με τις ενδείξεις του μετρητή χιλιομέτρων (κοντέρ) κατά την έναρξη και λύση της μίσθωσης. Στην περίπτωση μη λειτουργίας του μετρητή χιλιομέτρων, η χρέωση γίνεται με βάση τις χιλιομετρικές αποστάσεις των διαδρομών που πραγματοποίησε ο Μισθωτής με το Αυτοκίνητο, γ) Όλες οι χρεώσεις που αφορούν την συμπλήρωση του Αυτοκινήτου με καύσιμα σε περίπτωση που αυτό δεν επιστραφεί πλήρες καυσίμων από τον Μισθωτή, την ‘’Κάλυψη Κλοπής’’ (ΤΡ), την ‘’Απαλλαγή Ευθύνης’’ (CDW), και την ‘’Πλήρη Απαλλαγή Ευθύνης’’ (FDW) και οποιαδήποτε άλλη χρέωση προβλέπεται από τους όρους του
παρόντος συμφωνητικού ή από τον επίσημο τιμοκατάλογο. Ο Μισθωτής συναινεί και αποδέχεται ότι εφόσον κατά την λήξη της μίσθωσης δεν παραδώσει το Αυτοκίνητο στην Spark πλήρες καυσίμων, τότε θα χρεωθεί και με το ‘’Χρέωση Εξυπηρέτησης Καυσίμων όπως αυτό προσδιορίζεται στον επίσημο τιμοκατάλογο της Spark, δ)  ποιουσδήποτε φόρους, τέλη και άλλα έξοδα που αφορούν την μίσθωση του Αυτοκινήτου, ε) Τυχόν έξοδα της Spark συμπεριλαμβανομένων δικηγορικών αμοιβών και τόκων ευημερίας, λόγω εκπρόθεσμης πληρωμής οποιονδήποτε ποσών αυτής της μίσθωσης ή επανάκτηση της κατοχής και χρήσης του Αυτοκινήτου από την Spark, στ) Τυχόν χρηματικές ποινές, πρόστιμα, δικαστικά και άλλα έξοδα που επιβλήθηκαν ή τυχόν θα επιβληθούν στην Spark λόγω παραβάσεως κατά την χρήση του Αυτοκινήτου από τον Μισθωτή. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Μισθωτής ή ο πρόσθετος οδηγός που αναφέρεται στην εμπρός πλευρά του παρόντος θα εξακολουθούν να ευθύνονται για τυχόν παράνομες πράξεις του, ζ) Οποιοδήποτε ποσό που απαιτείται για την αντικατάσταση ή επισκευή ελαστικών ή τροχών που καταστράφηκαν ή κάθε χρηματικό ποσό για αποκατάσταση ζημίας στο κάτω μέρος του Αυτοκινήτου για επισκευή οποιασδήποτε άλλης ζημίας καθώς και για αποζημίωση λόγω απώλειας του Αυτοκινήτου, εκτός και εάν έχουν γίνει αποδεκτές οι σχετικές απαλλαγές και έχουν τηρηθεί οι όροι αυτών (άρθρο 2), η Την πρόσθετη επιβάρυνση για την παραλαβή ή παράδοση του Αυτοκινήτου καθώς και την επιστροφή του σε σημείο διαφορετικό από το καθορισμένο στην εμπρός πλευρά του παρόντος χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Spark. Την επιπλέον χρέωση της από το ‘’Αεροδρόμιο Εξυπηρέτηση’’ (Airport Service Charge) εφόσον ο Μισθωτής μίσθωσε και παρέλαβε το Αυτοκίνητο σε αεροδρόμιο. Ο Μισθωτής συμφωνεί και αποδέχεται ότι: 1)Εκτυπώσεις που τυχών παρέχονται δεν ισχύουν εάν η εξόφληση ρου εκδοθέντος από την Spark λογαριασμού δεν γίνει εμπρόθεσμα, 2)Όλες οι χρεώσεις υπόκεινται σε τελικό έλεγχο, η) Οι παραδόσεις και παραλαβές εκτός ωραρίου θα υπόκεινται σε έξτρα χρέωση των 20 ευρώ πλέον ΦΠΑ, θ) Οι παραδόσεις και παραλαβές στις επίσημες αργίες του κράτους θα υπόκεινται σε έξτρα χρέωση των 8 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

4. ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ: Ο Μισθωτής υποχρεούται να προσέχει το Αυτοκίνητο, να το διατηρεί σε καλή κατάσταση, να ελέγχει την μηχανική του κατάσταση την στάθμη των
λαδιών και του νερού, τα λάστιχα κτλ και γενικά να επιδεικνύει επιμέλεια συνετού Ανθρώπου. Οποιαδήποτε επισκευή του Αυτοκινήτου από τον Μισθωτή ή άλλον
τρίτον απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη έγκριση της Spark. Το αυτοκίνητο απαγορεύεται να εξέλθει από την Ελλάδα καθώς και να φορτωθεί σε τρένο ή πλοίο ή άλλο μεταφορικό μέσο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Spark. Το αυτοκίνητο απαγορεύεται να χρησιμοποιείται: α) Για να μεταφέρει πρόσωπα ή
πράγματα έναντι κομίστρου, β) Για να ρυμουλκεί ή σύρει αυτοκίνητα ή άλλα αντικείμενα, γ) Για να συμμετέχει ή ακολουθεί αγώνες ταχύτητας, δ) Για υπεκμίσθωση ή παραχώρηση σε τρίτους, ε) Για σκοπούς που αντίκειται στους Ελληνικούς Νόμους, στ) Εάν ο Μισθωτής ή ο πρόσθετος οδηγός Αυτοκινήτου είναι υπό την επήρεια οινοπνεύματος, παραισθησιογόνων, ναρκωτικών, βαρβιτουρικών ή οποιασδήποτε άλλης ουσίας που επηρεάζει την ικανότητα οδήγησης και τις αισθήσεις του οδηγού, ζ) Κατά παράβαση οποιονδήποτε τελωνειακών, τροχαίων ή άλλων κανονισμών, η) Από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, πλην του Μισθωτή και του πρόσθετου οδηγού, για τον οποίο έχει αποδεχτεί ο Μισθωτής την ημερήσια χρέωση για πρόσθετους οδηγούς, όπως αυτή προσδιορίζεται από τον επίσημο κατάλογο της Spark, θ) Για να μεταφέρει ή μετακινεί βαριές αποσκευές , εύφλεκτα υλικά, ρυπαρά ή δύσοσμα αντικείμενα, ναρκωτικά κτλ, ι) Για την διενέργεια παράνομων μεταφορών ημεδαπών ή αλλοδαπών ή την τέλεση παράνομων πράξεων.

5. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: Εάν ο Μισθωτής επιθυμεί την παράταση της μίσθωσης του Αυτοκινήτου, υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως την Spark σαράντα οκτώ
(48) ώρες τουλάχιστον πριν την λήξη της μίσθωσης για να λάβει την σχετική έγγραφη έγκριση. Εάν παραλείψει να το κάνει υπέχει αστική και ποινική ευθύνη για παράνομη χρήση και κατοχή του Αυτοκινήτου. Σε περίπτωση παράτασης της μίσθωσης ο Μισθωτής δεσμεύεται υπό τους όρους και τις συμφωνίες τόσο του αρχικού συμφωνητικού όσο και της συμφωνίας παράτασης της μίσθωσης ο Μισθωτής δεσμεύεται από τους όρους και τις συμφωνίες τόσο του αρχικού συμφωνητικού όσο και της συμφωνίας παράτασης της μίσθωσης είτε πρόκειται για το ίδιο αυτοκίνητο είτε για άλλο που δόθηκε σε αντικατάσταση του.

6. ΕΥΘΥΝΗ: Ο μισθωτής ρητά συμφωνεί ότι η Spark δεν ευθύνεται για καμία θετική ή αποθετική ζημία που υπέστη ο Μισθωτής κατά τη διάρκεια της μίσθωσης και
ουδεμία αξίωση μπορεί να εγερθεί εναντίον της Spark για ανωτέρα αίτια.

7. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλου περιστατικού(πυρκαγιάς, κλοπής) ο μισθωτής ή ο πρόσθετος οδηγός υποχρεούται άμεσα τα παρακάτω: α) Να μην αναγνωρίσει υπαιτιότητα ή ενοχή και αξιώσεις τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσο ή έμμεσο, β)Να σημειώσει τα ονοματεπώνυμα και τις διευθύνσεις των αυτόπτων μαρτύρων καθώς και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του οδηγού και τα στοιχεία του αυτοκινήτου, με το οποίο τυχόν συγκρούστηκε το Αυτοκίνητο, γ) Να ειδοποιήσει την αστυνομία προς εξακρίβωση της υπαιτιότητας του τρίτου και περίθαλψη των τυχόν υπαρχόντων τραυματιών, δ) Να επικοινωνήσει αμέσως τηλεφωνικώς ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο (TELEFAX κτλ.) με την Spark, ε)Να συλλέξει οποιαδήποτε σχετική πληροφορία από κάθε τρίτο, στ) Να φωτογραφίσει τον τόπο του ατυχήματος και τα αυτοκίνητα που συμμετείχαν στο ατύχημα εάν αυτό είναι δυνατόν. Ο Μισθωτής υποχρεούται εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών να συμπληρώσει και υπογράψει δήλωση ατυχήματος/κλοπής στο πλησιέστερο υποκατάστημα Spark και να στείλει οποιαδήποτε σχετικά με το ατύχημα έγγραφα ή πληροφορίες στην Spark. Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας του Αυτοκινήτου ο Μισθωτής υποχρεούται να καταγγείλει εγγράφως το γεγονός στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών.

8. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ: Η Spark παρέχει στο Μισθωτή και σε κάθε πρόσθετο οδηγό, ασφαλιστική κάλυψη από ασφαλιστικές εταιρείες της επιλογής της για θάνατο ή σωματικές βλάβες τρίτων προσώπων επιβαινόντων ή μη στο Αυτοκίνητο με την προϋπόθεση ότι δεν παρέβησαν κανέναν απολύτως όρο του παρόντος συμφωνητικού, β) Η Spark παρέχει ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων μόνο στα πρόσωπα εκείνα που με την άδεια της χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο, με ασφαλιστικό συμβόλαιο, που οι όροι του είναι διαθέσιμοι προς έλεγχο, γ) Οι αποσκευές δεν καλύπτονται ασφαλιστικώς και ο μισθωτής ευθύνεται για τυχόν απώλεια ή φθορά αντικειμένων που αποτελούν ιδιοκτησία του ή μη. Η Spark δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια, φθορά κτλ. αυτών κατά την μίσθωση ή μετά την επιστροφή του Αυτοκινήτου στη Spark.

9. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ο Μισθωτής συναινεί στην λεπτομερή καταχώρηση των προσωπικών αυτού στοιχείων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ρητά συμφωνείται ότι η
Spark έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά, όταν ο μισθωτής κατά την διάρκεια της μίσθωσης κάνει αναληθείς δηλώσεις ή παραβαίνει τους όρους του συμφωνητικού αυτού και να διαβάζει τα στοιχεία αυτά στις Αρχές της χώρας σε περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες τελέσεως ποινικού ή άλλου αδικήματος.

10. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: α) Το παρόν είναι μόνο συμφωνητικό μίσθωσης. Ο Μισθωτής δεν είναι κατά κανένα τρόπο και σε καμία περίπτωση εκπρόσωπος της Spark. Ο Μισθωτής αναγνωρίζει ότι δεν αποκτά άλλα δικαιώματα εκτός από εκείνα που αναφέρονται στο παρόν συμφωνητικό, β) Κατά την διάρκεια της μίσθωσης όλοι οι πρόσθετοι οδηγοί ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρων με τον μισθωτή, γ) Ομοίως σε περίπτωση που ο αντιπρόσωπος υπογράψει το παρόν μισθωτήριο, αυτός θα ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρων με τον αντιπροσωπευόμενο, δ) Το συμφωνητικό αυτό υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης προηγούμενης γραπτής ή προφορικής συμφωνίας μεταξύ της Spark και του μισθωτή, ε) Η Spark δεν μπορεί να παραιτηθεί από τα δικαιώματα της που απορρέουν από τον νόμο και το παρών συμφωνητικό, στ) οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του παρόντος είναι άκυρη εάν δεν συμφωνηθεί εγγράφως, ζ) Ο μισθωτής συμφωνεί και αποδέχεται ότι όλοι οι παραπάνω όροι έχουν ισχύ τόσο στην περίπτωση του αρχικού συμφωνητικού με την Spark όσο και στις περιπτώσεις παρατάσεως της διάρκειας της μισθώσεως ή και αντικαταστάσεως του αρχικού εκμισθωμένου αυτοκινήτου με άλλο, η) σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των αντιγράφων και του πρωτότυπου του παρόντος συμφωνητικού, υπερισχύει το πρωτότυπο που θα βρίσκεται στην κατοχή της Spark, θ) τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν και αποδέχονται όλους τους όρους του παρόντος συμφωνητικού ως ουσιώδες και βασικούς για τους σκοπούς αυτού.

11. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ: Το παρών συμφωνητικό διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της Spark και του μισθωτή από το παρόν συμφωνητικό. Ως υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

12. ΑΚΥΡΩΣΗ : Ο πελάτης μπορεί ανά πάσα στιγμή να ακυρώσει την κράτηση του, πριν την ημερομηνία παραλαβής του οχήματος με έγγραφη ενημέρωση (email, SMS, Viber message)